Projekty UE

Projekty UE

Projekt pn. Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT 

 • cele projektu: Głównym celem projektu jest wsparcie MŚP, które zamierzają świadczyć usługi zw. z ekoprzedsiębiorczością w zakresie infrastruktury paliw alternat. (w rozumieniu dyrektywy 2014/94/UE) korzystających z inkubacji oferowanej przez Wnioskodawcę. Realizacja projektu przyczyni się do promocji paliw alternatywnych jako substytutu dla pochodzących z surowej ropy naftowej źródeł energii w transporcie i umożliwi stworzenie mobilnej aplikacji na potrzeby regionalnych użytkowników z możliwością połączenia się z pozostałymi sieciami zarządzanymi przez inne aplikacje. Celem strategicznym więc jest wypromowanie ekoproduktów i ekousług oferowanych przez regionalnych przedsiębiorców z sektora MŚP.
 • planowane efekty:
  W ramach projektu inkubowane przedsiębiorstwa z Wielopolski otrzymają:
  a) powszechne usługi okołobiznesowe tj.
  – doradztwo sprzedażowe – techniki sprzedaży i negocjacji, pozyskiwanie klientów, budowanie relacji z klientem, skuteczna komunikacja i obsługa klienta
  – doradztwo w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania
  – doradztwo z oceny ryzyka projektów inwestycyjnych
  – doradztwo z marketingu w tym internetowego: strategie marketingowe i PR skutecznie rozwijające biznes, budowanie marki, e-marketing dla MŚP, pozytywny wizerunek firmy, skuteczna promocja (social-media) i prezentacja biznesowa, widoczność w sieci przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii,
  – doradztwo z zarządzania finansami i utrzymania płynności firmy
  – doradztwo z zamówień w projektach współfinansowanych ze środków unijnych – zakupy zgodnie z procedurą rozeznania rynku czy zasadą konkurencyjności
  – doradztwo w opracowaniu modelu biznesowego, biznesplanu, strategii rynkowej, pozyskania inwestora
  – doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych z uwzględnieniem nowelizacji RODO oraz przygotowaniem dokumentacji wdrożeniowej
  b) usługi doradcze: rachunkowe, finansowe, prawne
  c) usługi specjalistyczne:
  – specjalistyczne doradztwo prawne aspekty rynku electromobility i jego funkcjonowania, w tym odbiory UDT, wytyczne do opinii Rzeczoznawcy ds.
  Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, aspekty geodezyjne (wizja lokalna w miejscu istniejącej stacji i warsztaty z przygotowania dokumentacji odbiorowej),
  wizyta robocza w fabryce stacji ładowania samochodów elektrycznych i praktyczne poznanie procesu budowy stacji, warsztaty – prezentacja różnych typów
  stacji ładowania, zapoznanie się z rynkiem samochodów elektrycznych – prezentacja typów gniazd w różnych typach samochodów elektrycznych, praktyczne
  zapoznanie się z różnicami między modelami samochodów elektrycznych i hybrydowych PHEV, charakterystyka jazdy samochodem elektrycznym (zajęcia praktyczne na torze jazdy z prezentacją samochodów elektrycznych, warsztaty, testy), zapoznanie się z zapowiedziami i nowościami na rynku electromobility
  – doradztwo opiekuna klienta: audyt dokumentów, przygotowanie procedur, monitoring i ewaluacja przedsięwzięcia inkubowanego, wsparcie merytoryczne
  dot. branży electromobility
  d) dofinansownie na zakup niezbędnej infrastruktury zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z przeprowadzonej analizy lokalnego rynku Wielkopolski
 • wartość projektu: 4 579 494,00 PLN
 • wkład Funduszy Europejskich: 3 168 868,00 PLN

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
 • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
 • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
 1. Jeden
 2. Dwa
 3. Trzy