Nasze standardowe usługi oferowane w sposób ciągły poza realizowanymi projektami UE i rządowymi to:

 • Analizy rynków i strategie rozwoju MŚP
 • Pomoc w w restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • Strategie marketingowe
 • Obsługa Klienta jako kluczowego elementu marketingu mix w firmach usługowych
 • Przygotowanie przedsiębiorstwa do inwestycji
 • Wyznaczanie priorytetów w sprzedaży
 • Wdrażanie procedur sprzedażowych
 • Prospecting w pracy handlowca
 • Planowanie wizyt u klientów
 • Techniki obrony ceny i osłabiania oferenta
 • Podstawowe zasady negocjacji i dylematów z nimi związanych
 • Rozpoczęcie, etapy i zasady prowadzenia negocjacji
 • Niezbędne umiejętności komunikacyjne przydatne w negocjacjach
 • Omówienie i wypracowanie sylwetki negocjatora
 • Reguły wywierania wpływu społecznego w aspekcie negocjacji
 • Zasady organizacji nastawionej na Klienta
 • Budowanie standardów obsługi w zespole
 • Analizy punktów styku na linii Klient – firma
 • Identyfikacja punktów kontaktu i zasad komunikacji w obsłudze Klienta
 • Postawy prosprzedażowa w obsłudze Klienta - każdy kontakt z Klientem okazją do sprzedaży
 • Narzędzia w obsłudze klienta, wewnętrznie czy outsourcing? - organizacja obsługi Klienta, promocji, PR i marketingu
 • pozostałe usługi doradcze
 • pozostałe usługi okołobiznesowe
 • Usługi infrastrukturalne
Jesteś zainteresowany jedną z naszych usług?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Slider