Nasze standardowe usługi oferowane w sposób ciągły poza realizowanymi projektami UE i rządowymi to:

 • Analizy rynków i strategie rozwoju MŚP
 • Pomoc w w restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • Strategie marketingowe
 • Obsługa Klienta jako kluczowego elementu marketingu mix w firmach usługowych
 • Przygotowanie przedsiębiorstwa do inwestycji
 • Wyznaczanie priorytetów w sprzedaży
 • Wdrażanie procedur sprzedażowych
 • Prospecting w pracy handlowca
 • Planowanie wizyt u klientów
 • Techniki obrony ceny i osłabiania oferenta
 • Podstawowe zasady negocjacji i dylematów z nimi związanych
 • Rozpoczęcie, etapy i zasady prowadzenia negocjacji
 • Niezbędne umiejętności komunikacyjne przydatne w negocjacjach
 • Omówienie i wypracowanie sylwetki negocjatora
 • Reguły wywierania wpływu społecznego w aspekcie negocjacji
 • Zasady organizacji nastawionej na Klienta
 • Budowanie standardów obsługi w zespole
 • Analizy punktów styku na linii Klient – firma
 • Identyfikacja punktów kontaktu i zasad komunikacji w obsłudze Klienta
 • Postawy prosprzedażowa w obsłudze Klienta – każdy kontakt z Klientem okazją do sprzedaży
 • Narzędzia w obsłudze klienta, wewnętrznie czy outsourcing? – organizacja obsługi Klienta, promocji, PR i marketingu
 • pozostałe usługi doradcze
 • pozostałe usługi okołobiznesowe
 • Usługi infrastrukturalne

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
 • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
 • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
 1. Jeden
 2. Dwa
 3. Trzy