Misja

Misją Spółki jest działalność usługowa polegająca na pomocy osobom fizycznym w tworzeniu nowych przedsiębiorstw oraz udzielaniu pomocy wielkopolskim przedsiębiorcom w realizacji przedsięwzięć gospodarczych, poprzez prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości na zasadach określonych w regulaminie inkubacji i w obowiązujących przepisach.

Działania obejmować będą: wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe projektów, które w znaczącym stopniu mogą przyczynić się do rozwoju edukacji, przedsiębiorczości, powstawania oraz wykorzystywania nowych technologii, a także rozwoju osobistego; działalność szkoleniową, informacyjną, promocyjną oraz doradczą; współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Inkubatora; nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami w ramach realizowanych celów.

Cele

Naszym strategicznym celem jest Inkubacja wielkopolskich przedsiębiorstw z sektora MŚP ze szczególnym uwzględnieniem branży elektromobilnej, OZE i ICT oraz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.

Pozostałe cele to:
1) popularyzacja elektromobilności  w Wielkopolsce, wpływająca na zwiększenie sprzedaży samochodów elektrycznych zgodnie z unijnymi i krajowymi regulacjami prawnymi,

2) propagowanie ekologii poprzez wspieranie przedsiębiorstw, których celami statutowymi są działania związane z ochroną środowiska, ekoprzedsiębiorczością, elektromobilnością i zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych (CO2), co bezpośrednio będzie mieć pozytywny wpływ na środowisko lokalne,

3) wspomaganie powstawania i wykorzystywania nowych technologii oraz wpisanie się z działalnością Spółki w Regionalne Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski

4) wspomaganie rozwoju edukacji i kultury przedsiębiorczości.

Jesteś zainteresowany jedną z naszych usług?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Slider