12.11.2021

 • Archiwum

Wrześniowe i październikowe usługi specjalistyczne i okołobiznesowe WIE w ramach „Inkubacji przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT”

WIE

Doradcy Wielkopolskiego Inkubatora Ekoprzedsiębiorczości sp. z o.o. (WIE) w ramach projektu „Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT” we wrześniu i październiku kontynuowali realizację usług specjalistycznych, refundowanych w 85% ze środków WRPO 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wsparcie inkubacji, z zakresu:

1) Aspekty prawne rynku electromobility i jego infrastruktury:

 • moduł I prawne aspekty rynku electromobility,
 • moduł II prawne aspekty funkcjonowania rynku infrastruktury ładowania:
  a) Odbiory UDT,
  b) Wytyczne do opinii Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych,
  c) Aspekty geodezyjne (wizja lokalna w miejscu istniejącej stacji i warsztaty z przygotowania dokumentacji odbiorowej)

2) Doradztwo praktyczne:

b) Warsztaty – prezentacja różnych typów stacji ładowania, zajęcia praktyczne wyjazdowe (przekazanie specjalistycznej wiedzy dotyczącej różnic w poszczególnych modelach aut biorąc pod uwagę budowę ich systemu zasilania i poboru energii, a także metody ładowania uwzględniające różnego rodzaju gniazda ładowania, omówienie infrastruktury i oprzyrządowania niezbędnego do wyposażenia dla każdego typu stacji, prezentacja na wybranych modelach stacji i szczegółowe omówienie ich funkcjonowania).

3) Szkolenie techniczne:

a) Zapoznanie się z rynkiem samochodów elektrycznych – prezentacja typów gniazd w różnych typach samochodów elektrycznych
b) Zapoznanie się z różnicami między różnymi modelami samochodów elektrycznych i hybrydowych PHEV- indywidualne

4) Zapoznanie się z zapowiedziami i nowościami na rynku electromobility

 

Równolegle wybrane w drodze zapytania ofertowego https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci/39-zapytanie-ofertowe-na-uslugi-doradcze-swiadczone-na-rzecz-uczestnikow-projektu-inkubacja-przedsiebiorstw-zwiazanych-z-sektorem-elektromobilnosci-i-ict firmy doradcze przeprowadziły następujące usługi okołobiznesowe:

1) Doradztwo w zakresie w zakresie przygotowania biznesplanu wraz z prognozami finansowymi (grupowe):

 • Analiza sytuacji zastanej oraz zbadanie potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa
 • Badanie rynku branżowego pod kątem popytu i podaży
 • Analiza usług konkurencji
 • Analiza SWOT przedsiębiorstwa
 • Doradztwo w zakresie wyznaczanie celów krótko i długoterminowych firmy
 • Doradztwo w zakresie finansowej strony funkcjonowania przedsiębiorstwa (tworzenie sprawozdań i analiz finansowych na podstawie zdarzeń gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach oraz ich analiza wyciąganie wniosków)
 • Praca nad zbudowaniem planu finansowego w oparciu o analizę rynku i planu sprzedaży celem uzyskania przewagi i płynności firmy
 • Doradztwo w zakresie minimalizacji kosztów
 • Doradztwo w zakresie rekrutacji pracowników
 • Doradztwo w zakresie budowania efektywnych zespołów sprzedażowych
 • Doradztwo w zakresie w zakresie opracowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa

2) Doradztwo w zakresie wykorzystania portalu Facebook jako narzędzia efektywnego marketingu w biznesie, z wykorzystaniem potencjału pracowniczego (grupowe):

 • Jak zacząć jako marka w social media – fanpage, grupy. Listy i inne narzędzia z wykorzystaniem potencjału pracowniczego
 • Doradztwo w zakresie budowania indywidualnego dla firmy planu rozwojowego
 • Targetowanie postów do wybranych grup odbiorców
 • Komunikowanie się jako marka wewnątrz Facebook’a
 • Analiza statystyk
 • Możliwości reklamowe portalu
 • Bardziej rozbudowane aplikacje i możliwości konkursów
 • Użyteczne narzędzia zewnętrzne przydatne do działań w social media

Inkubowani przedsiębiorcy w ramach ww. usług doradczych to podmioty, które wzięłu udział w rekrutacji szczegółowo opisanej na: https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci/38-ogloszenie-o-rekrutacji-msp-z-wielkopolski-do-udzialu-w-projekcie-inkubacja-przedsiebiorstw-na-rzecz-rozwoju-sektora-elektromobilnosci-i-ict oraz na https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci/42-ogloszenie-o-dodatkowej-rekrutacji-msp-z-wielkopolski-do-udzialu-w-projekcie-inkubacja-przedsiebiorstw-na-rzecz-rozwoju-sektora-elektromobilnosci-i-ict

Bieżące relacje z wydarzeń w projekcie znajdziejsz na https://www.linkedin.com/company/wieinkubator oraz na https://www.instagram.com/wieinkubator/

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
 • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
 • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
 1. Jeden
 2. Dwa
 3. Trzy