30.07.2021

 • Archiwum

Usługi okołobiznesowe i specjalistyczne w lipcu w projekcie „Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT”

WIE

W lipcu 2021 r. w ramach projektu „Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności’ przeprowadziliśmy następujące usługi okołobiznesowe dla podmiotów inkubowanych w projekcie z sektora MŚP mających siedzibę w Wielkopolsce, refundowane w 85% ze środków WRPO 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw:

1) Marketing i PR: Social Media i e-Commerce jako narzędzia pracy dla handlowców, przedstawicieli handlowych i osób zarządzających procesem sprzedaży:

 • Podstawy marketingu internetowego – doradztwo grupowe
 • Implementacja internetowych kanałów komunikacji w firmie
 •  Prowadzenie skutecznej i efektywnej komunikacji z klientem z wykorzystaniem elektronicznych kanałów – ćwiczenia
 •  Projektowanie i wdrażanie komponentów komunikacji elektronicznej na stronie internetowej firmy
 •  Blog firmowy – wdrożenie i prowadzenie
 •  Ćwiczenia w zakresie tworzenia skutecznych i efektywnych marketingowo treści (w tym treści multimedialnych) do zastosowania na stronie internetowej, profilach social media i na blogu

2) Zasady udzielania zamówień w trybach pozaustawowych w projektach współfinansowanych ze środków UE:

 • Podstawy prawne udzielania zamówień w trybach pozaustawowych
 • Obowiązkowe procedury i dobre praktyki w zakresie odpowiedniego przygotowania do udzielania zamówień w projekcie
 • Zasada konkurencyjności
 • Procedura rozeznania rynku
 • Zamówienia o wartości do 20 000 zł netto
 • Zamówienia publiczne w systemie SL2014
 • Baza Konkurencyjności

co umożliwi inkubowanym sprawne przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności na wybór dostawców stacji ładowania samochodów elektrycznych w ramach bezzwrotniego wsparcia do 200 000 zł na zakup środka trwałego dla pojedynczego podmiotu.

Natomiast w ramach usług specjalistycznych zakończyliśmy w zakresie:

3) Doradztwa opiekuna klienta:

 • przygotowanie procedur w projecie
 • audyt dokumentów inkubowanego

dzięki czemu inkubowani mają w pełni przygotowaną dokumentację na czas trwania projektu do 31 grudnia 2022 r.

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
 • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
 • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
 1. Jeden
 2. Dwa
 3. Trzy