02.09.2021

 • Archiwum

Sierpniowe usługi okołobiznesowe i specjalistyczne WIE w projekcie „Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju elektromobilności i ICT”

WIE

Wielkopolski Inkubator Ekoprzedsiębiorczości sp. z o.o. w ramach projektu „Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT” w sierpniu rozpoczął realizację własnych usług specjalistycznych, refundowanych w 85% ze środków WRPO 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wsparcie inkubacji, z zakresu:

1) Aspekty prawne rynku electromobility i jego infrastruktury:

 • moduł I prawne aspekty rynku electromobility,
 • moduł II prawne aspekty funkcjonowania rynku infrastruktury ładowania:
  a) Odbiory UDT,
  b) Wytyczne do opinii Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych,
  c) Aspekty geodezyjne (wizja lokalna w miejscu istniejącej stacji i warsztaty z przygotowania dokumentacji odbiorowej)

2) Szkolenie techniczne:

a) Zapoznanie się z rynkiem samochodów elektrycznych – prezentacja typów gniazd w różnych typach samochodów elektrycznych
b) Zapoznanie się z różnicami między różnymi modelami samochodów elektrycznych i hybrydowych PHEV- indywidualne

3) Zapoznanie się z zapowiedziami i nowościami na rynku electromobility

Natomiast wybrane w drodze zapytania ofertowego https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci/39-zapytanie-ofertowe-na-uslugi-doradcze-swiadczone-na-rzecz-uczestnikow-projektu-inkubacja-przedsiebiorstw-zwiazanych-z-sektorem-elektromobilnosci-i-ict firmy doradcze przeprowadziły następujące usługi okołobiznesowe:

1) Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych:

 • Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji
 • Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny przedsiębiorstwa
 • Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje
 • Kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych
 • Szacowanie stóp kosztu kapitału przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie ryzykiem i niepewnością przy ocenie projektów inwestycyjnych
 • Co należy wybrać: zakup na własność czy leasing operacyjny długoterminowy?
 • Co należy wybrać: leasing finansowy czy leasing operacyjny?
 • Doradztwo i przygotowanie podmiotów do rozmów z potencjalnymi inwestorami (głównie funduszami VC) + przygotowanie listy najbardziej perspektywicznych inwestorów (dobór pod kątem polityki inwestycyjnej funduszy vs. Biznes akcelerowanego podmiotu)
 • Doradztwo i przygotowanie ścieżki finansowania ze środków unijnych (zaplanowanie np. na 2 lata do przodu możliwości pozyskania finansowania z różnych źródeł/konkursów)

 

2) Płynność i prognozowanie finansowe:

 • Wprowadzenie
 • Podstawowe wskaźniki
 • Ruch pieniądza – Zapasami, Należnościami i Zobowiązaniami i Gotówką
 • Metody sporządzania: cash-flow, bilans, badanie płynności
 • Płynność i prognozowanie – warsztaty

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
 • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
 • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
 1. Jeden
 2. Dwa
 3. Trzy