14.06.2021

  • Archiwum

OGŁOSZENIE o dodatkowej rekrutacji MSP z Wielkopolski do udziału w projekcie: „Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT”

WIE

OGŁOSZENIE o rekrutacji MSP z Wielkopolski do udziału w projekcie: „Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT”. Realizowanego w ramach WRPO 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 
Zapraszamy MŚP z Wielkopolski na codzień nie związane z branzą electromobility do udziału w dodatkowym naborze.
Wnioski wraz z wymienionymi załącznikami w ogłoszeniu o rekrutacji MSP z Wielkopolski zamieszczonymi w poniższym ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności należy składać do 18 czerwca 2021 r.
 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU

Informujemy, że nabór wniosków w konkursie został zamknięty.
Wkrótce powiadomimy o jego wynikach wybrane podmioty MŚP z regionu Wielkopolska.

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
  • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
  • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
  1. Jeden
  2. Dwa
  3. Trzy