logo wywieszka   siedziba WIE z zewnątrz   ładowanie grafika 4   szkolenie praktyczne

Doradcy Wielkopolskiego Inkubatora Ekoprzedsiębiorczości sp. z o.o. (WIE) w ramach projektu "Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT" we wrześniu i październiku kontynuowali realizację usług specjalistycznych, refundowanych w 85% ze środków WRPO 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wsparcie inkubacji, z zakresu:

1) Aspekty prawne rynku electromobility i jego infrastruktury:

 • moduł I prawne aspekty rynku electromobility,
 • moduł II prawne aspekty funkcjonowania rynku infrastruktury ładowania:
  a) Odbiory UDT,
  b) Wytyczne do opinii Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych,
  c) Aspekty geodezyjne (wizja lokalna w miejscu istniejącej stacji i warsztaty z przygotowania dokumentacji odbiorowej) 

2) Doradztwo praktyczne:

b) Warsztaty - prezentacja różnych typów stacji ładowania, zajęcia praktyczne wyjazdowe (przekazanie specjalistycznej wiedzy dotyczącej różnic w poszczególnych modelach aut biorąc pod uwagę budowę ich systemu zasilania i poboru energii, a także metody ładowania uwzględniające różnego rodzaju gniazda ładowania, omówienie infrastruktury i oprzyrządowania niezbędnego do wyposażenia dla każdego typu stacji, prezentacja na wybranych modelach stacji i szczegółowe omówienie ich funkcjonowania). 

3) Szkolenie techniczne:

a) Zapoznanie się z rynkiem samochodów elektrycznych - prezentacja typów gniazd w różnych typach samochodów elektrycznych
b) Zapoznanie się z różnicami między różnymi modelami samochodów elektrycznych i hybrydowych PHEV- indywidualne

4) Zapoznanie się z zapowiedziami i nowościami na rynku electromobility

 

Równolegle wybrane w drodze zapytania ofertowego https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci/39-zapytanie-ofertowe-na-uslugi-doradcze-swiadczone-na-rzecz-uczestnikow-projektu-inkubacja-przedsiebiorstw-zwiazanych-z-sektorem-elektromobilnosci-i-ict firmy doradcze przeprowadziły następujące usługi okołobiznesowe:

1) Doradztwo w zakresie w zakresie przygotowania biznesplanu wraz z prognozami finansowymi (grupowe):

 • Analiza sytuacji zastanej oraz zbadanie potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa
 • Badanie rynku branżowego pod kątem popytu i podaży
 • Analiza usług konkurencji
 • Analiza SWOT przedsiębiorstwa
 • Doradztwo w zakresie wyznaczanie celów krótko i długoterminowych firmy
 • Doradztwo w zakresie finansowej strony funkcjonowania przedsiębiorstwa (tworzenie sprawozdań i analiz finansowych na podstawie zdarzeń gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach oraz ich analiza wyciąganie wniosków)
 • Praca nad zbudowaniem planu finansowego w oparciu o analizę rynku i planu sprzedaży celem uzyskania przewagi i płynności firmy
 • Doradztwo w zakresie minimalizacji kosztów
 • Doradztwo w zakresie rekrutacji pracowników
 • Doradztwo w zakresie budowania efektywnych zespołów sprzedażowych
 • Doradztwo w zakresie w zakresie opracowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa

2) Doradztwo w zakresie wykorzystania portalu Facebook jako narzędzia efektywnego marketingu w biznesie, z wykorzystaniem potencjału pracowniczego (grupowe):

 • Jak zacząć jako marka w social media – fanpage, grupy. Listy i inne narzędzia z wykorzystaniem potencjału pracowniczego
 • Doradztwo w zakresie budowania indywidualnego dla firmy planu rozwojowego
 • Targetowanie postów do wybranych grup odbiorców
 • Komunikowanie się jako marka wewnątrz Facebook'a
 • Analiza statystyk
 • Możliwości reklamowe portalu
 • Bardziej rozbudowane aplikacje i możliwości konkursów
 • Użyteczne narzędzia zewnętrzne przydatne do działań w social media

Inkubowani przedsiębiorcy w ramach ww. usług doradczych to podmioty, które wzięłu udział w rekrutacji szczegółowo opisanej na: https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci/38-ogloszenie-o-rekrutacji-msp-z-wielkopolski-do-udzialu-w-projekcie-inkubacja-przedsiebiorstw-na-rzecz-rozwoju-sektora-elektromobilnosci-i-ict oraz na https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci/42-ogloszenie-o-dodatkowej-rekrutacji-msp-z-wielkopolski-do-udzialu-w-projekcie-inkubacja-przedsiebiorstw-na-rzecz-rozwoju-sektora-elektromobilnosci-i-ict

Bieżące relacje z wydarzeń w projekcie znajdziejsz na https://www.linkedin.com/company/wieinkubator oraz na https://www.instagram.com/wieinkubator/

Jesteś zainteresowany jedną z naszych usług?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Slider