IMG 20210814 091557 785 2   IMG 20210807 135924 265   VAXLA   IMG 20210819 180432 689

Wielkopolski Inkubator Ekoprzedsiębiorczości sp. z o.o. w ramach projektu "Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności i ICT" w sierpniu rozpoczął realizację własnych usług specjalistycznych, refundowanych w 85% ze środków WRPO 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wsparcie inkubacji, z zakresu:

1) Aspekty prawne rynku electromobility i jego infrastruktury:

 • moduł I prawne aspekty rynku electromobility,
 • moduł II prawne aspekty funkcjonowania rynku infrastruktury ładowania:
  a) Odbiory UDT,
  b) Wytyczne do opinii Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych,
  c) Aspekty geodezyjne (wizja lokalna w miejscu istniejącej stacji i warsztaty z przygotowania dokumentacji odbiorowej) 

2) Szkolenie techniczne:

a) Zapoznanie się z rynkiem samochodów elektrycznych - prezentacja typów gniazd w różnych typach samochodów elektrycznych
b) Zapoznanie się z różnicami między różnymi modelami samochodów elektrycznych i hybrydowych PHEV- indywidualne

3) Zapoznanie się z zapowiedziami i nowościami na rynku electromobility

 

 

Natomiast wybrane w drodze zapytania ofertowego https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci/39-zapytanie-ofertowe-na-uslugi-doradcze-swiadczone-na-rzecz-uczestnikow-projektu-inkubacja-przedsiebiorstw-zwiazanych-z-sektorem-elektromobilnosci-i-ict firmy doradcze przeprowadziły następujące usługi okołobiznesowe:

1) Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych:

 • Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji
 • Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny przedsiębiorstwa
 • Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje
 • Kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych
 • Szacowanie stóp kosztu kapitału przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie ryzykiem i niepewnością przy ocenie projektów inwestycyjnych
 • Co należy wybrać: zakup na własność czy leasing operacyjny długoterminowy?
 • Co należy wybrać: leasing finansowy czy leasing operacyjny?
 • Doradztwo i przygotowanie podmiotów do rozmów z potencjalnymi inwestorami (głównie funduszami VC) + przygotowanie listy najbardziej perspektywicznych inwestorów (dobór pod kątem polityki inwestycyjnej funduszy vs. Biznes akcelerowanego podmiotu)
 • Doradztwo i przygotowanie ścieżki finansowania ze środków unijnych (zaplanowanie np. na 2 lata do przodu możliwości pozyskania finansowania z różnych źródeł/konkursów) 

oraz

2) Płynność i prognozowanie finansowe:

 • Wprowadzenie
 • Podstawowe wskaźniki
 • Ruch pieniądza - Zapasami, Należnościami i Zobowiązaniami i Gotówką
 • Metody sporządzania: cash-flow, bilans, badanie płynności
 • Płynność i prognozowanie - warsztaty
   
Jesteś zainteresowany jedną z naszych usług?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Slider