drzwi WIE IMG 20210614 WA0001 auto wtyczka

W lipcu 2021 r. w ramach projektu "Inkubacja przedsiębiorstw na rzecz rozwoju sektora elektromobilności' przeprowadziliśmy następujące usługi okołobiznesowe dla podmiotów inkubowanych w projekcie z sektora MŚP mających siedzibę w Wielkopolsce, refundowane w 85% ze środków WRPO 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw: 

1) Marketing i PR: Social Media i e-Commerce jako narzędzia pracy dla handlowców, przedstawicieli handlowych i osób zarządzających procesem sprzedaży:

 • Podstawy marketingu internetowego - doradztwo grupowe

 • Implementacja internetowych kanałów komunikacji w firmie

 •  Prowadzenie skutecznej i efektywnej komunikacji z klientem z wykorzystaniem elektronicznych kanałów - ćwiczenia

 •  Projektowanie i wdrażanie komponentów komunikacji elektronicznej na stronie internetowej firmy

 •  Blog firmowy - wdrożenie i prowadzenie

 •  Ćwiczenia w zakresie tworzenia skutecznych i efektywnych marketingowo treści (w tym treści multimedialnych) do zastosowania na stronie internetowej, profilach social media i na blogu

oraz

2) Zasady udzielania zamówień w trybach pozaustawowych w projektach współfinansowanych ze środków UE:

 • Podstawy prawne udzielania zamówień w trybach pozaustawowych

 • Obowiązkowe procedury i dobre praktyki w zakresie odpowiedniego przygotowania do udzielania zamówień w projekcie

 • Zasada konkurencyjności

 • Procedura rozeznania rynku

 • Zamówienia o wartości do 20 000 zł netto

 • Zamówienia publiczne w systemie SL2014

 • Baza Konkurencyjności

co umożliwi inkubowanym sprawne przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności na wybór dostawców stacji ładowania samochodów elektrycznych w ramach bezzwrotniego wsparcia do 200 000 zł na zakup środka trwałego dla pojedynczego podmiotu.

Natomiast w ramach usług specjalistycznych zakończyliśmy w zakresie:

3) Doradztwa opiekuna klienta:

 • przygotowanie procedur w projecie
 • audyt dokumentów inkubowanego

dzięki czemu inkubowani mają w pełni przygotowaną dokumentację na czas trwania projektu do 31 grudnia 2022 r.

Jesteś zainteresowany jedną z naszych usług?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Slider