schody    WIE widok z dołu    ładowanie grafika 3    ładowanie grafika 5

Od 12 kwietnia 2021 r. rozpoczęliśmy realizację usług doradczych w ramach projektu WRPO 2014-2020 "Inkubacja przedsiębiorstw związanych z sektorem elektromobilności i ICT" blokiem specjalistycznym electromobility z zakresu: 

 • zapoznanie się z zapowiedziami nowościami na rynku electromobility, 
 • prawne aspekty rynku electromobility,
 • prawne aspekty funkcjonowania rynku infrastruktury ładowania,
 • wytyczne do opinii Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych,
 • aspekty geodezyjne (wizja lokalna w miejscu istniejącej stacji i warsztaty z przygotowania dokumentacji odbiorowej).

Inkubowane w projekcie podmioty sektora MŚP z regionu Wielkopolska zostały podzielone na 2 grupy i do 30 kwietnia br. ukończyły ten zakres tematyczny teoretycznych uslug specjalistycznych. 

 

Maj z kolei rozpoczął się pierwszymi zajęciami w ramach usług okołobiznesowych ze skutecznej sprzedaży B2B w praktyce - techniki sprzedaży i obsługa klienta w pracy handlowca obejmującymi:

 • wyznaczanie priorytetów w sprzedaży
 • proces sprzedaży
 • prospecting w pracy handlowca
 • planowanie wizyty u klienta
 • próba zrozumienia sytuacji klienta
 • sekwencja PCK
 • cementowanie ustaleń z wizyty u klienta
 • techniki obrony ceny
 • techniki osłabiania oferenta

a następnie w ramach teoretycznych usług okołobiznesowych inkubowani wzięli udział w zajęciach z Pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania w zakresie:

 • dostępnych źródeł finansowania
 • strategii rozwoju firmy, jak ją budować - cele krótko i długoterminowe
 • cyklu budowy i zwrotu inwestycji
 • analizy zasobów własnych

Kolejne zajęcia w ramach tego tematu odbędą się w czerwcu br.

 

W kwietniu i maju 2021 w ramach funkcji opiekuna klienta zostały przygotowane wstępne procedury oraz audyt dokumentów przedsiębiorców.

 

Maj to także początek praktycznych specjalistycznych usług doradczych w ramach, których inkubowani:

 • zapoznali się z rynkiem samochodów elektrycznych podczas których zaprezentowano typy gniazd w różnych typach samochodów elektrycznych
 • uczestniczyli w wizycie roboczej w fabryce stacji ładowania samochodów elektrycznych i praktyczne poznanie procesu budowy stacji
 • zapoznali się z różnicami między różnymi modelami samochodów elektrycznych i hybrydowych PHEV
 • poznali charakterystykę jazdy pojazdem electromobility z jego testowaniem w ramach zajęć praktycznych na torze jazdy z prezentacją samochodów elektrycznych, wypracowując najbardziej optymalną taktyki jazdy (tzw. ecodriving) i sposób użytkowania samochodu z napędem elektrycznym w zakresie poboru energii
 • wzięli udział w warsztatach prezentujących różne typy stacji ładowania w ramach zajęć praktycznych wyjazdowych podczas, których przekazano im specjalistyczną wiedzę dotyczącą różnic w poszczególnych modelach aut biorąc pod uwagę budowę ich systemu zasilania i poboru energii, a także metody ładowania uwzględniające różnego rodzaju gniazda ładowania.

Firmy doradcze realizujące wymienione usługi specjalistyczne i okołobiznesowe zostały wybrane w ramach: https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci/39-zapytanie-ofertowe-na-uslugi-doradcze-swiadczone-na-rzecz-uczestnikow-projektu-inkubacja-przedsiebiorstw-zwiazanych-z-sektorem-elektromobilnosci-i-ict

Natomiast inkubowani przedsiębiorcy to podmioty, które wzięłu udział w rekrutacji szczegółowo opisanej na: https://www.wieinkubator.pl/aktualnosci/38-ogloszenie-o-rekrutacji-msp-z-wielkopolski-do-udzialu-w-projekcie-inkubacja-przedsiebiorstw-na-rzecz-rozwoju-sektora-elektromobilnosci-i-ict 

Bieżące relacje z wydarzeń w projekcie znajdziejsz na https://www.linkedin.com/company/wieinkubator oraz na https://www.instagram.com/wieinkubator/

Jesteś zainteresowany jedną z naszych usług?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Slider