Wielkopolski Inkubator Ekoprzedsiębiorczości
WIEmy jak rozwinąć Twoje Ekoprzedsiębiorstwo
Slider
Kim jesteśmy?
Wielkopolski Inkubator Ekoprzedsiębiorczości

Wielkopolski Inkubator Ekoprzedsiębiorczości (WIE) pomaga osobom fizycznym w tworzeniu nowych przedsiębiorstw oraz już funkcjonującym przedsiębiorcom w realizacji nowych przedsięwzięć gospodarczych i pomysłów na poszerzenie oferty produktowej i usługowej.


Wspieramy organizacyjnie, rzeczowo i finansowo projekty, które w znaczącym stopniu mogą przyczynić się do rozwoju: przedsiębiorczości, edukacji, powstawania oraz wykorzystywania nowych technologii, a także rozwoju osobistego przedsiębiorców i ich pracowników.


Prowadzimy działalność szkoleniową, informacyjną, promocyjną oraz doradczą. Oferujemy współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Inkubatora oraz nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i zagranicznymi partnerami.

Ekoprzedsiębiorczość to EKOprodukty i EKOusługi

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do firm związanych ekoprzedsiębiorczością: sektorem OZE, produktami ekologicznymi, elektromobilnością.


Pomagamy także pozostałym firmom dbającym o zrównoważony rozwój środowiska naturalnego i jego zasobów. Zaangażowanie w ochronę środowiska to również zrównoważone gospodarowanie wodą i wykorzystywanie zasobów naturalnych, korzystanie z ekologicznych upraw i opakowań, redukcja odpadów i emisji gazów cieplarnianych.

Slider