Wielkopolski Inkubator Ekoprzedsiębiorczości

WIEmy jak rozwinąć Twoje Ekoprzedsiębiorstwo

Kim jesteśmy?

Misją Spółki jest działalność usługowa polegająca na pomocy osobom fizycznym w tworzeniu nowych przedsiębiorstw oraz  udzielaniu pomocy wielkopolskim przedsiębiorcom w realizacji przedsięwzięć gospodarczych, poprzez prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości na zasadach określonych w regulaminie inkubacji i w obowiązujących przepisach.Działania obejmować będą: wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe projektów, które w znaczącym stopniu mogą przyczynić się do rozwoju edukacji, przedsiębiorczości, powstawania oraz wykorzystywania nowych technologii, a także rozwoju osobistego; działalność szkoleniową, informacyjną, promocyjną oraz doradczą; współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Inkubatora; nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi 9 zagranicznymi organizacjami w ramach realizowanych celów.

Nasze cele:

Naszym strategicznym celem jest Inkubacja wielkopolskich przedsiębiorstw z sektora MŚP ze szczególnym uwzględnieniem branży elektromobilnej, OZE i ICT oraz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. Pozostałe cele to:

1. popularyzacja elektromobilności w Wielkopolsce, wpływająca na zwiększenie sprzedaży samochodów elektrycznych zgodnie z unijnymi i krajowymi regulacjami prawnymi

2. propagowanie ekologii poprzez wspieranie przedsiębiorstw, których celami statutowymi są działania związane z ochroną środowiska, ekoprzedsiębiorczością, elektromobilnością i zmniejszaniem emisji gazów (CO2), co bezpośrednio będzie mieć pozytywny wpływ na środowisko lokalne.

3. wspomaganie powstawania i wykorzystywania nowych technologii oraz wpisanie się z z działalnością Spółki w Regionalne Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski

4. wspomaganie rozwoju edukacji i kultury przedsiębiorczości.

Oferta

Poznaj naszą ofertę.

Oferta WIE

Nasze standardowe usługi oferowane w sposób ciągły

Dotacje unijne

Jako doradcy biznesowi posiadamy szerokie doświadczenie w kwestii doradztwa unijnego.

Aktualności

  • 1
  • 2

Kontakt

Wielkopolski Inkubator
Ekoprzedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Św. Marcin 29/8
61-806 Poznań

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
  • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
  • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
  1. Jeden
  2. Dwa
  3. Trzy